Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22Modelreglement

Om het opstellen van een Reglement van Splitsing te vergemakkelijken en te bewerkstelligen dat de minimale eisen hierin worden opgenomen, heeft de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie een modelreglement uitgegeven. Afhankelijk van wanneer het gebouw is gesplitst, is een ander reglement van kracht.

Modelreglement 1973
Modelreglement 1983
Modelreglement 1992
Modelreglement 2006
Modelreglement 2017
Modelreglement ondersplitsing 2006
Modelreglement ondersplitsing 2018
Transponeringstabel Modelreglement 1973, 1983,1992 en 2006