Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22


Vraag en antwoord

Wat is een VvE?
Hoe liggen de taken en bevoegdheden binnen een VvE?
Wat zijn algemene ruimtes binnen een complex?
Wat is een meerjaren onderhoudsplan?
Is een collectieve opstalverzekering verplicht?
Waarvoor is een VvE verantwoordelijk?
Wanneer ben ik lid en wat zijn mijn verplichtingen?
Wat is een splitsingsakte?
Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de VvE?

Wat is een VvE?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) voert het beheer van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en ziet toe op nakoming van de verplichtingen die de appartementseigenaren ten opzichte van elkaar hebben. Een VvE is een vereniging en heeft dus leden en een bestuur. De leden zijn de eigenaren zelf en samen vormen zij de vergadering van eigenaren. Dit is het orgaan van de VvE dat alle besluiten neemt. Een actieve vereniging voldoet aan de eisen van de wet. Een dergelijke vereniging vergadert één keer per jaar, pleegt structureel onderhoud en spaart voor onderhoud in de toekomst. Wanneer er niet of te weinig vergaderd wordt, er geen of te weinig financiële verantwoording wordt afgelegd en er geen of te weinig onderhoud wordt gepleegd, spreken we van een slapende of inactieve VvE.