Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22


Vraag en antwoord

Wat is een VvE?
Hoe liggen de taken en bevoegdheden binnen een VvE?
Wat zijn algemene ruimtes binnen een complex?
Wat is een meerjaren onderhoudsplan?
Is een collectieve opstalverzekering verplicht?
Waarvoor is een VvE verantwoordelijk?
Wanneer ben ik lid en wat zijn mijn verplichtingen?
Wat is een splitsingsakte?
Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de VvE?

Is een collectieve opstalverzekering verplicht?
Een collectieve opstalverzekering is wettelijke verplicht. Met een collectieve opstalverzekering is de VvE verzekerd voor directe materiŽle schade aan het gebouw door onder andere brand, storm en waterschade. Naast de opstalverzekering is een VvE ook wettelijk verplicht een collectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.