Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22


Vraag en antwoord

Wat is een VvE?
Hoe liggen de taken en bevoegdheden binnen een VvE?
Wat zijn algemene ruimtes binnen een complex?
Wat is een meerjaren onderhoudsplan?
Is een collectieve opstalverzekering verplicht?
Waarvoor is een VvE verantwoordelijk?
Wanneer ben ik lid en wat zijn mijn verplichtingen?
Wat is een splitsingsakte?
Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de VvE?

Waarvoor is een VvE verantwoordelijk?

Een VvE draagt zorg voor alle zaken die het gehele appartementengebouw aangaan en waarvoor de eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor voor- en achtergevels, een portiek, een gemeenschappelijke tuin, maar ook voor het dak, de goten en een fietsenberging. Alle eigenaren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van deze ruimtes en de bijkomende kosten.