Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22


Vraag en antwoord

Wat is een VvE?
Hoe liggen de taken en bevoegdheden binnen een VvE?
Wat zijn algemene ruimtes binnen een complex?
Wat is een meerjaren onderhoudsplan?
Is een collectieve opstalverzekering verplicht?
Waarvoor is een VvE verantwoordelijk?
Wanneer ben ik lid en wat zijn mijn verplichtingen?
Wat is een splitsingsakte?
Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de VvE?

Hoe liggen de taken en bevoegdheden binnen een VvE?
Eigenaren kunnen de taken en bevoegdheden (ver)delen. Vaak zal de verantwoording echter bij de bestuurder(s) liggen, zoals de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur kan worden gekozen uit de leden. Het is ook mogelijk deze toe te kennen aan externen, zoals een beheerder of administrateur.