Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22


Vraag en antwoord

Wat is een VvE?
Hoe liggen de taken en bevoegdheden binnen een VvE?
Wat zijn algemene ruimtes binnen een complex?
Wat is een meerjaren onderhoudsplan?
Is een collectieve opstalverzekering verplicht?
Waarvoor is een VvE verantwoordelijk?
Wanneer ben ik lid en wat zijn mijn verplichtingen?
Wat is een splitsingsakte?
Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de VvE?

Wat is een splitsingsakte?
De splitsingsakte bevat samengevat een omschrijving van de diverse appartementen en de gemeenschappelijke gedeelten. Ook de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaren, met een overzicht van de verdeling van het pand zijn, in dit document opgenomen. Zo is in de splitsingsakte – aan de hand van een verdeelsleutel – bepaald voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de VvE. De notaris geeft u bij aankoop van uw appartement een exemplaar van de splitsingsakte en het reglement. U kunt de splitsingsakte ook opvragen bij het Kadaster.