Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22


Vraag en antwoord

Wat is een VvE?
Hoe liggen de taken en bevoegdheden binnen een VvE?
Wat zijn algemene ruimtes binnen een complex?
Wat is een meerjaren onderhoudsplan?
Is een collectieve opstalverzekering verplicht?
Waarvoor is een VvE verantwoordelijk?
Wanneer ben ik lid en wat zijn mijn verplichtingen?
Wat is een splitsingsakte?
Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de VvE?

Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de VvE?
Als u van plan bent een appartement te kopen dan heeft u grote kans dat uw nieuwe woning onderdeel uitmaakt van een VvE. Als eigenaar van zo’n appartement bent u automatisch en verplicht lid van de VvE met de daarbij behorende rechten en plichten.