Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023  - 529 73 22


Vraag en antwoord

Wat is een VvE?
Hoe liggen de taken en bevoegdheden binnen een VvE?
Wat zijn algemene ruimtes binnen een complex?
Wat is een meerjaren onderhoudsplan?
Is een collectieve opstalverzekering verplicht?
Waarvoor is een VvE verantwoordelijk?
Wanneer ben ik lid en wat zijn mijn verplichtingen?
Wat is een splitsingsakte?
Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de VvE?

Wanneer ben ik lid en wat zijn mijn verplichtingen?
Als eigenaar van een appartement bent u verplicht lid van een VvE. Dat is bij wet geregeld. U kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Als u uw appartement verkoopt, eindigt ook het lidmaatschap van de VvE. Alle leden dragen de gemeenschappelijke lasten van de VvE en zijn dus verplicht hun aandeel te betalen.