Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22


Vraag en antwoord

Wat is een VvE?
Hoe liggen de taken en bevoegdheden binnen een VvE?
Wat zijn algemene ruimtes binnen een complex?
Wat is een meerjaren onderhoudsplan?
Is een collectieve opstalverzekering verplicht?
Waarvoor is een VvE verantwoordelijk?
Wanneer ben ik lid en wat zijn mijn verplichtingen?
Wat is een splitsingsakte?
Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de VvE?

Wat zijn algemene ruimtes binnen een complex?
De gezamenlijke delen en ruimten zijn omschreven in de splitsingsakte. Meestal worden hiertoe ondermeer gerekend het dak, de riolering, het trappenhuis, de gevels, de balkons, de kozijnen en het portiek. Maar de gemeenschappelijke delen kunnen ook installaties betreffen, zoals trapverlichting, bellenborden, liften en dergelijke.