Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22Diensten

De dienstverlening van Ter Linden en Heijer VvE Beheer wordt afgestemd op de wensen van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Onze ervaring is dat deze sterk uiteenlopen. Sommige VvE’s willen de eigen inspanningen beperken tot het aanleveren van informatie op basis waarvan wij de administratie, het financieel beheer en het technisch beheer uitvoeren. Andere VvE’s geven er de voorkeur aan een aantal zaken zelf te doen, zoals het technisch beheer. Uiteraard adviseren wij u graag inzake wat voor uw VvE de meest voor de hand liggende handelswijze is.
Welke afspraken wij hierover ook maken: wij houden u altijd op de hoogte van hetgeen wij voor u doen. Dat gebeurt door regelmatig contact met het bestuur van de VvE en in de jaarvergaderingen. Tussentijds kunt u informatie krijgen via Twinq, speciaal voor VvE’s ontwikkelde software waarop onze klanten kunnen inloggen.