Nieuws

Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22
Wijziging warmtewet aangenomen

De wet tot wijziging van de Warmtewet is op 3 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet treedt echter pas in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend, maar aangenomen mag worden dat de uitwerking van de met de Warmtewet samenhangende regelgeving nog maanden in beslag zal nemen. Waarschijnlijk zal de gewijzigde Warmtewet daarna worden ingevoerd.